Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM

Dnia 9 stycznia 2016 r. na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII - XIX wieku odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "MOJA MAŁA OJCZYZNA" oraz nagrodzenie laureatów i wyróżnionych w konkursie.

Organizatorami konkursu byli: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Lubelski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Lubelskiego.

Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów klas 0 - III szkół podstawowych. W tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem, a poziom wykonanych prac był bardzo wysoki. W konkursie wzięło udział prawie 700 prac uczniów.

Nadesłane prace plastyczne oceniało jury w składzie: Małgorzata Mazur (magister sztuki w dziedzinie edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z wiedzą o kulturze, WOK), Beata Urniaż-Księska (magister sztuki w dziedzinie malarstwo, WOK), Grażyna Gliwka (nauczyciel, członek WRTR), Danuta Kurczewicz (malarka, członek WRTR), Sylwia Lis-Persona (niezależny plastyk ).

Uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Żabikowie Wojciech Mazurek w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym zdobył wyróżnienie. Z rąk organizatorów otrzymał gratulacje oraz dyplom. Pracę uczeń wykonał pod kierunkiem wychowawczyni Anny Koczkodaj.

Wyróżnioną pracę ucznia naszej szkoły oraz inne nagrodzone prace można będzie obejrzeć na pokonkursowej wystawie
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Koczkodaj