Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Niech nam w zdrowiu żyją sto lat!

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka wpisała się na stałe w repertuar imprez naszej szkoły. To dzień bardzo ważny nie tylko dla dzieci, ale też dla Ich Babć i Dziadków.

Dnia 22 stycznia 2015 roku o godzinie 1200 przy zastawionych słodkościami stole zasiedli dostojni goście, których powitała pani dyrektor Teresa Łukaszczuk składając Im gorące życzenia. Zaprosiła do wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez dzieci z grupy przedszkolnej i klasy zerowej przygotowane przez panie Natalię Trochonowicz i Martę Chruścik. Kolejno wystąpili uczniowie z klas I - III przygotowani przez swoje wychowawczynie: Annę Koczkodaj, Annę Struczyk i Katarzynę Mikulską. Recytowane wiersze przeplatane były wesołymi piosenkami. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Parczyński złożył życzenia wszystkim Babciom
i Dziadkom i wspólnie odśpiewano "Sto lat".

Zwieńczeniem uroczystości był taniec "Wiewióreczka". Na koniec dzieci wręczyły ukochanym gościom laurki z pięknymi życzeniami i smaczne pierniczki własnoręcznie zdobione, a upieczone z pomocą mam. Po części artystycznej, zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W radosnych nastrojach degustowaliśmy słodkie wypieki, życząc sobie spotkania w tak licznym gronie w przyszłym roku.

Katarzyna Mikulska

ZDJĘCIA