Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Teatr "Kurtyna" z Krakowa w Żabikowie! W środę 20 listopada 2014 r. po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole, za sprawą hojności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, spektakl profilaktyczny. Tym było to przedstawienie zatytułowane...

..."NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH"

Osnową spektaklu jest szkolny plebiscyt, w którym uczniowie wybierają osobę cieszącą się największą popularnością, wzbudzającą szacunek i podziw. Główny bohater przedstawienia wydaje się być idealnym kandydatem do zwycięstwa w plebiscycie. Podstawą jego kontaktów z rówieśnikami są wyniesione z domu - poczucie wyższości i pogarda dla podstawowych zasad współżycia społecznego. Jego popularność to efekt umiejętnego i wyrachowanego stosowania agresji i przemocy psychicznej wobec rówieśników, przenoszenia na grunt szkoły negatywnych zachowań (używki, uzależnienie od Internetu, podważanie autorytetu nauczyciela).

Nauczyciele próbują wycofać jego kandydaturę z konkursu. Na przeszkodzie stają im rodzice ucznia. Zostaje odkryty fakt manipulacji głosami poparcia. Zgodnie z oczekiwaniami, bohater spektaklu wygrywa w plebiscycie "Najlepszy z najlepszych". Podczas wywiadu w studiu telewizyjnym , nieoczekiwanie zdradza prawdę o sobie i kulisach swojego sukcesu. Cała szkoła nie kryje zadowolenia, konkurs zostanie powtórzony, a szkolna społeczność ponownie wybiera swojego idola.

Spektakl ten potrzebny jest naszemu środowisku. Porusza bowiem ważne zagadnienia: dobra i zła, podejmowania decyzji i przyjęcia konsekwencji wyborów, mechanizmu budowania poczucia wartości młodego człowieka, faktu istnienia przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów, a także problemu uzależnienia od Internetu.

Przedstawienie poprowadzone przez Teatr "Kurtyna", idealnie przełożone na język młodych ludzi, dotyka ważnych tematów, z którymi uczniowie spotykają lub mogą spotykać się na co dzień w swoim środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym. Dlatego warto je było obejrzeć, polecić innym, przeanalizować, poddać dyskusji z uczniami...

Dobrze się zatem dzieje, że nasza szkoła + dzięki kreatywności Pani Dyrektor Teresy Łukaszczuk i harmonijnej współpracy z Organem Prowadzącym kontynuuje spotkania z teatrem żywym.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA