Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

12 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Białej odbył się Otwarty Konkurs Pieśni Patriotycznej pn. "Nie rzucim ziemi...".

MAŁA SZKOŁKA, DUŻY SUKCES!!!

Cel konkursu - wychowawczo-patriotyczny, a także "wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów, prezentacja ich umiejętności" został bez wątpienia osiągnięty.

Do konkursu przystąpiły dzieci ze szkół: Zespół Szkół w Białce, Zespół Szkół w Białej, Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej, Zespół Szkół w Ulanie Majoracie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Żabikowie, Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu. Łącznie 50 piosenek i pieśni patriotycznych zaprezentowanych zostało przez 15 zespołów oraz 10 solistów.

W kategorii szkół podstawowych (klasy I - III, zespół) reprezentowały nas "Żabki" w składzie: Sandra Wągrodna, Małgorzata Niebrzegowska, Katarzyna Mazurek, Wiktoria Niewęgłowska, Oliwia Kitrasiewicz, które wystąpiły pod opieką pań: Anny Koczkodaj, Katarzyny Mikulskiej i Anny Struczyk. Mozolna i fachowa praca nauczycielek przyniosła wymierne efekty. Bardzo nas cieszy I miejsce dziewczynek wzięte wręcz brawurowo, ale jeszcze bardziej satysfakcja płynąca z uzyskanych doświadczeń oraz umiejętności naszych uczennic. Gratulacje należą się zarówno dzieciom, jak też pedagogom i rodzicom. Zatem serdecznie gratulujemy!!!

Konkursowi patronowali: poseł na Sejm RP Jerzy Rębek oraz wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek. Uradowana pani dyrektor SP w Żabikowie Teresa Łukaszczuk zapewniła, że ufundowany przez nich puchar i dyplom znajdą godne miejsce w szkole.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA