Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Żabikowie przebiegał jak zawsze ...

UROCZYŚCIE I GODNIE

Po tradycyjnym odśpiewaniu hymnu państwowego do nauczycieli i pracowników szkoły zwróciła się Pani Dyrektor Szkoły mgr Teresa Łukaszczuk:
Czego Wam życzyć w Dniu Waszego Święta? Bądźcie zdrowi, zadowoleni z pięknej pracy, którą wykonujecie, zadowoleni ze swoich uczniów i wychowanków. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci. Niech Wam nie zakłóca snu reforma oświaty ani plotki o perspektywie utraty przez naszą szkołę "dachu nad głową". Niech się spełnią Wasze marzenia dotyczące życia osobistego i zawodowego. Kochani Nauczyciele i Wychowawcy!

W dniu dzisiejszym wypada także zwrócić się z kilkorgiem refleksji do dorosłych. Kochani Goście, Rodzice, Dziadkowie i wszyscy, którzy edukację mają już za sobą. Jednak człowiek uczy się przez cale życie, zatem usłyszcie to, co jako dyrektorka szkoły pragnę Wam przekazać.

  1. Nauczycieli nie trzeba wyręczać, bo oni są doskonale przygotowani do pełnienia swej trudnej roli.
  2. Nauczycieli nie należy obmawiać, gdyż oni też są ludźmi i nie zasługują na to w stopniu większym aniżeli inni ludzie.
  3. Nauczycieli nie można oskarżać, ponieważ oni nie mają żadnego powodu do krzywdzenia kogokolwiek, a tym bardziej dzieci.
  4. Nauczycieli nie należy hołubić, albowiem wystarczy im zwykły szacunek, jakiego wymaga się dla każdego człowieka.
  5. Nauczycieli nie da się okłamać, gdyż oni lepiej aniżeli kto inny znają Was i Wasze dzieci.
  6. Nauczycieli nie trzeba poganiać do pracy, bo oni pracują wystarczająco dużo - nawet wówczas, gdy wielu z was wypoczywa.
Ale z drugiej strony:
  1. Nauczycieli można krytykować odróżniając konstruktywną szczerą krytykę od skrytej obmowy.
  2. Od nauczycieli należy wymagać rzetelności i wysiłku odróżniając to od donosu i niepopartych faktami oskarżeń.
  3. Z nauczycielami należy współpracować, wspierając ich wysiłek - zwłaszcza w aspekcie wychowawczym - opierając tę współpracę na wzajemnym poszanowaniu.
  4. Spełniwszy te warunki zasłużycie na nasz jeszcze większy wysiłek, współdziałanie oraz szacunek - co powiedziawszy, dziękuję za uwagę i proszę o cześć artystyczną.

No i część artystyczna nastąpiła, a był nią brawurowo wykonany przez piątoklasistów pod kierunkiem swego wychowawcy koncert życzeń - tym razem według autorskiego tekstu nauczyciela, adresowanego osobiście do każdego z pedagogów oraz innych pracowników szkoły.

Wcześniej jednak głos zabrał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, który - przeprosiwszy za półgodzinne spóźnienie - odczytał życzenia i wręczył nagrody. Otrzymały je Panie: Ewa Kondraszuk (na wniosek Pani Dyrektor) i pani Anna Koczkodaj.

Nagrodami Dyrektora Szkoły wyróżnieni zostali nauczyciele: Monika Fijałek, Anna Koczkodaj, Jan Kondraszuk (który w przeddzień święta odebrał Medal Komisji Edukacji Narodowej), Andrzej Kotyła, Katarzyna Mikulska, Anna Ochnio, Magdalena Palczewska, Katarzyna Stolarczyk oraz Anna Struczyk, a także pracownicy obsługi: Barbara Cieślak, Bożena Mazurek, Krystyna Mazurek i Marek Świercz.

Po części oficjalnej nastąpił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA