Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Realizacja zadań z obszaru nr 2 - Ruch w szkole (wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego)

Nauka tańca "Grozik".

W ramach realizacji zadania 1 przeprowadzona została lekcja wychowania fizycznego w klasach IV i V - "Nauka tańca "Grozik". Na początku uczniowie byli onieśmieleni faktem, iż będą tańczyć w parach chłopak - dziewczyna, ale wszelkie bariery szybko zostały przełamane i wszyscy dobrze się bawili - "grożąc" sobie w tańcu.

ZDJĘCIA

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV i V


Nauka tańca regionalnego "Trojak".

W ramach realizacji zadania 2 przeprowadzona została lekcja wychowania fizycznego w klasach IV i V - "Nauka tańca regionalnego "Trojak". Taniec ten jest wykonywany w trzyosobowych grupach składających się z 1 tancerza i 2 tancerek oraz dzieli się na 2 części: wolną i szybką. Część szybka tańca wymagała od uczniów dużej dynamiki ruchu - bieg krokiem odstawno - dostawnym, podskoki, natomiast część wolna - umiejętności wyczucia rytmu, tempa oraz zsynchronizowania ruchów z innymi tancerzami.

ZDJĘCIA

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV i V