Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

590 lat wsi Bedlno i 90 lat OSP w Bedlnie okazją do majowego świętowania.

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

3 maja 2014 r. był dla uczniów i nauczycieli SP w Żabikowie nie tylko dniem święta narodowego Konstytucji Majowej i kościelnego - Matki Bożej Królowej Polski, ale także sposobnością do lokalnej fety zorganizowanej przez władze gminne i strażackie z okazji rocznic przypadających jednocześnie w roku bieżącym.

Pogoda wprawdzie nie sprzyjała, ale występ żabikowskiej braci szkolnej był w pełni udany, co potwierdziły otrzymane po części poetycko-muzycznej (kl. V pod egidą A. Kotyły), jak i tanecznej (kl. IV - VI przygotowane przez M. Fijałek) gromkie oklaski. Pochwalił nas także Pan Wójt Wiesław Mazurek, dziękując dzieciom i nauczycielom za uświetnienie uroczystości.

W obchodach wzięli udział uczniowie i pedagodzy naszej szkoły, w świadomości, iż stanowią część tutejszego społeczeństwa, dla którego z oddaniem pracują, ciesząc się jego przychylnością.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA