Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło. Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Żabikowie na 50 uczniów klas I - VI wszyscy zostali promowani do następnej klasy, a 8 uczniów kl. VI ukończyło szkołę.

KOLEJNY PRACOWITY I OWOCNY ROK SZKOLNY ZA NAMI

Dzień 28 czerwca był dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Żabikowie dniem szczególnym. Przez cały rok pracowaliśmy ciężko; teraz nadeszła pora, aby zebrać plony naszych wysiłków i podsumować wspólne edukacyjne zmagania, a później udać się na zasłużony odpoczynek. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszej placówce – rozpoczętą od odśpiewania hymnu państwowego - zaszczycili swoją obecnością:

  1. Wiesław Mazurek - wójt gminy Radzyń Podlaski,
  2. Krystyna Goś - inspektor oświaty w UG Radzyń Podlaski,
  3. Grzegorz Mazurek - sołtys wsi Bedlno,
  4. Alina Zienkiewicz - przewodnicząca Rady Rodziców.

Oprócz w/ wym. dyrektorka szkoły Teresa Łukaszczuk powitała serdecznie wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów.

Kończący się właśnie rok szkolny 2012/2013 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej, Krystynę Szumilas, Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Zgodnie z ideą przyświecającą tej inicjatywie bezpieczną szkołę tworzą nie tylko jej dyrektor oraz zatrudnieni w placówce nauczyciele, ale także - a może przede wszystkim - świadomi swych praw i obowiązków uczniowie, zaangażowani i chętni do współpracy rodzice oraz wspierający szkołę organ prowadzący. Podsumowując działania, które udało nam się podjąć w ciągu ostatnich 10 miesięcy, oraz inicjatywy, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, pani dyrektor z dumą obwieściła, że nasza szkoła w pełni zasłużyła na miano szkoły bezpiecznej.

Następnie powiedziała m. in: ...dziękujemy za współpracę, za pomoc, za okazaną nam życzliwość. Szczególne słowa podziękowania składam panu Wiesławowi Mazurkowi - Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski za stałą obecność z nami i wieloaspektową współpracę. Na ręce pana sołtysa Andrzeja Opolskiego składam podziękowania Radzie Sołeckiej za wsparcie finansowe naszej placówki z funduszu sołeckiego w kwocie 5000 zł na doposażenie oddziału przedszkolnego w formie zakupu sprzętu oraz zabawek i gier dydaktycznych. Dziękuję pani Marii Tarnowskiej przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie realizowanych przez nas przedsięwzięć w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwłaszcza doposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Eko-Traper" w sprzęt sportowy na kwotę 1700 zł.

W szczególnych słowach zwróciła się pani dyrektor do rodziców: Bez Waszego wsparcia liczne przedsięwzięcia nie miałyby stosownej oprawy. [...] Dziękuję też poszczególnym członkom Rady Rodziców i rodzicom za cenne uwagi i twórcze inicjatywy w dziedzinie ubogacania szkolnych uroczystości i imprez. Pragnę wierzyć, że państwa krytyczne, ale jakże budujące podejście do tych kwestii zaowocuje w przyszłym roku szeroką i bogatą ofertą rodzicielskich inicjatyw i działań na rzecz całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza dziatwy szkolonej [...]. Myślę, że nasze wspólne zadania i cele będziemy bez przeszkód realizować i osiągać, a ja ze swej strony mogę obiecać, że na żadne próby przeszkadzania nam w tym z całą pewnością nie pozwolę.

Następnie padły słowa podziękowań wobec pracowników obsługi i nauczycieli, po czym mówczyni zwróciła się ponownie do dzieci, na koniec składając życzenia absolwentom: Życzę wam, byście w murach nowej szkoły znaleźli przyjaźń i oddanych pedagogów. Życzę, byście na swojej drodze życiowej spotkali dobroć ludzką, piękno świata i miłość wzajemną. Na koniec pragnę wszystkim przekazać moją ulubioną maksymę łacińską: Per aspera ad astra - przez trudy do gwiazd!

Jako drugi, głos zabrał pan wójt, który w ciepłych słowach odniósł się do naszej szkoły, jej pracowników, a szczególnie uczniów, życząc im udanych wakacji i gratulując wymiernych osiągnięć.

Najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymuje uczeń kl. V Konrad Świder - średnia 5,11, który też otrzymał nagrodę wójta gminy Radzyń Podlaski.

Stypendium, nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: kl. IV - Weronika Ochnio - 5,1, Karolina Świder - 4,9.

Za bardzo dobre wyniki w nauce nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali:
kl. VI - Mateusz Izdebski (4,67), Ewelina Matynkowska (4,56);
kl. V - Mateusz Kwapiszewski (4,5);
kl. IV - Sandra Golanko (4,6), Milena Kitrasiewicz (4,6);
kl. III - Michał Parczyński, Katarzyna Panek, Kornelia Opolska;
kl. II - Katarzyna Mazurek, Maja Fajkowska;
kl. I - Amelia Grochowska, Weronka Rak, Nikola Kuśmierowska, Małgorzata Niebrzegowska, Anna Gryczka, Sandra Wągrodna.

Nagrody książkowe za czytelnictwo otrzymali: Amelia Grochowska, Sandra Wągrodna, Nikola Kuśmierowska, Weronika Rak, Maja Fajkowska, Wiktoria Buchaj.

Rada Pedagogiczna za osiągnięcia sportowe przyznała nagrody rzeczowe następującym uczniom kl. VI: Natalia Ochnio, Ewelina Matynkowska, Mateusz Izdebski.

Wręczono też liczne dyplomy za udział w konkursach, turniejach, zawodach sportowych i reprezentowanie szkoły w różnorakich dziedzinach i konkurencjach.

Tradycyjny polonez w wykonaniu uczniów klas starszych pod kierunkiem pani Moniki Fijałek oraz dowcipna część artystyczna w wykonaniu absolwentów pod kierunkiem swego wychowawcy Jana Kondraszuka, dopełniły treści zakończenia roku szkolnego.

Uczniowie i rodzice spotkali się z wychowawcami klas na rozdaniu pozostałych świadectw, nagród i dyplomów.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA