Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

26 października 2012 r., godz. 1200 - UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABIKOWIE

"Uśmiechnijcie się, bo w naszej szkole jest przyjemnie, miło i radośnie!"

Na dobry początek prowadząca ceremonię przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Ewelina Matynkowska z klasy VI, powitała wszystkich zgromadzonych na hali uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zaproszonych gości, po czym uczniowie klasy pierwszej weszli na scenę tanecznym krokiem poloneza.

Jak zwykle w podobnych wypadkach społeczność szkolna odśpiewała dwie zwrotki hymnu państwowego, a wychowawczyni kl. I Anna Koczkodaj powitała oficjalnie wszystkich zebranych, mówiąc: Spotykamy się dzisiaj na uroczystym apelu z okazji Ślubowania uczniów klasy I. Serdecznie Witam zaproszonych gości, Pana Wiesława Mazurka, Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Panią Teresę Łukaszczuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów ze starszych klas, wszystkie młodsze dzieci, a przede wszystkim witam bohaterów dnia dzisiejszego - Was Pierwszoklasiści. Na ten szczególny dzień oczekiwaliście prawie przez 2 miesiące. Dzisiaj oficjalnie zostaniecie przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Pierwszoklasiści także przyłączyli się do powitań wygłaszając stosowne wierszyki. Ewelinka dodała od siebie w imieniu szkolnej "starszyzny":
Drodzy mali Przyjaciele! Witam Was w progach Szkoły Podstawowej w Żabikowie w imieniu całej braci szkolnej. Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka, do której wdrożą Was rodzice i nauczyciele, ale również szanowanie innych czy pomaganie słabszym. My, starsi koledzy, zawsze podamy wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych szczerych rad i pomocy. Chętnie pobawimy się z wami na przerwie, pomożemy znaleźć zgubiony worek, przeprowadzimy przez jezdnię oraz pocieszymy w smutku. Pamiętajcie, że chcemy służyć Wam pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest przyjemnie, miło i radośnie! Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami! Życzymy Wam wielu sukcesów!

Uczniowie z klasy II i III powitali pierwszaków i udzielili im cennych wskazówek - także rymowanych.

Punktem kulminacyjnym występów był oczywiście popis wiedzy i umiejętności bohaterów dnia. Uczniowie klasy I recytowali wiersze i śpiewali piosenki, a następnie zostali poddani niełatwemu dla nich testowi wiedzy o życiu szkolnym, o Polsce, i zasadach panujących w szkole, o bezpiecznym zachowaniu, czym udowodnili, że zasługują na miano prawdziwych uczniów.

Przytoczmy niektóre z pytań, na które odpowiedzi poszczególnych dzieciaków wypadły celująco:

  1. Co to jest Polska?
  2. Co jest godłem Polski?
  3. Jakie barwy ma flaga Polski?
  4. Czy wiesz, co to Wisła?
  5. Jakie miasto jest stolicą Polski?
  6. Co to jest Bałtyk?
  7. Co to są Tatry?
  8. Czy wiesz kto strzeże naszej szkoły, a przy okazji jest jej dyrektorem?
  9. Wymień nazwy przynajmniej trzech miast.
  10. Gdzie dzieci wypożyczają książki w szkole?

Były jeszcze zagadki, po których wychowawczyni zawyrokowała, że teraz pierwszaki mogą już przystąpić do uroczystego ślubowania i być pasowane na uczniów. Dzieci, skierowały ręce na flagę państwową i wypowiedziały słowa:
Ślubuję uroczyście: Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, starać się być dobrym i uczciwym, dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i domu rodzinnego, szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, Uczyć się tego, co piękne i mądre, Kochać i czcić moją Ojczyznę.

Po tych słowach Pani Dyrektor Teresa Łukaszczuk dokonała pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Żabikowie za pomocą symbolicznego ołówka niebywałych rozmiarów. Miłym akcentem i wieloletnią tradycją szkoły jest to, że każde podeszło do stolika, aby przy swoim imieniu i nazwisku odcisnąć palec wskazujący umoczony w tuszu jako swój podpis.

W TYM MOMENCIE PANI ANNA KOCZKODAJ ZWRÓCIŁA SIĘ DO SWOICH WYCHOWANKÓW: Bartka Bartoszka, Amelki Grochowskiej, Ani Gryczki, Karolinki Jendruchniewicz, Nikoli Kuśmierskiej, Michałka Mazurka, Małgosi Niebrzegowskiej, Magdy Paskudzkiej, Weroniki Rak i Sandry Wągrowny:
OD DZISIAJ JESTEŚCIE JUŻ PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABIKOWIE.

Dobrym pomysłem i pewnym novum było zaproszenie do ceremonii rodziców pierwszoklasistów, którzy również złożyli przyrzeczenie i wygłosili wiersze:
Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest największym skarbem. Słuchać uważnie, co do mnie mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Pomagać w obowiązkach, ale nie wyręczać. Często rozmawiać z dzieckiem, tłumaczyć i kochać mimo wszystko. Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata.

Przyszedł czas na wręczenie dyplomów i pamiątek. Dokonała tego Pani Dyrektor, po czym złożyła pełnoprawnym członkom społeczności szkolnej życzenia samych sukcesów, a ich rodzicom zadowolenia i poczucia satysfakcji. Głos zabrał także Pan Wójt, który wręczył dzieciom z kl. I torby pełne upominków. Następnie upominki wręczyli uczniowie ze starszych klas.

Na zakończenie uczniowie kl. I zaśpiewali piosenkę pt. "Jak dobrze być uczniem", a rodzice zaprosili wszystkie dzieci klas młodszych, nauczycieli oraz gości na słodki poczęstunek. Było pyszne ciasto z owocami!

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA