Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Żabikowie rozpoczęty

"NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS" - Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.

Takie przesłanie zaczerpnięte z mądrości filozofa starożytnego – Seneki towarzyszyło otwarciu nowego roku szkolnego w żabikowskiej podstawówce.

Uroczystość rozpoczęła symboliczna minuta ciszy po zmarłej 9 sierpnia 2012 r. Barabarze Jończak.

Po hymnie, w kilku słowach pogadanki historycznej wspomniana została 73 rocznica agresji hitlerowskiej i inwazji sowieckiej na Polskę.

Pani Dyrektor Teresa Łukaszczuk zwróciła się do społeczności szkolnej słowami: Bardzo się cieszę, że dziś, z okazji inauguracji NOWEGO ROKU SZKOLNEGO, znów - już po raz szósty - czyli rozpoczynając nową kadencję kierowania tutejszą placówką - mogę Was powitać w murach naszej żabikowskiej szkoły. Naszej szkoły. Szkoły uczniów, ich Rodziców, a dopiero na końcu - Nauczycieli.

Jest to dla mnie wielka przyjemność, a zarazem zaszczyt, że mogę kierować pracą tego grona pedagogicznego oraz współpracować z tak życzliwym gronem Rodziców. Za okazane zaufanie raz jeszcze wszystkim dziękuję w związku z otrzymaniem tej zaszczytnej nominacji na kolejną kadencję. Dziękuję także Panu Wójtowi Wiesławowi Mazurkowi i niniejszym gorąco witam Go na dzisiejszej uroczystości.

Nie mniej serdecznie powitała: Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Alinę Zienkiewicz, Sołtysów wsi ŻABIKÓW I BEDLNO, Panów Andrzeja Opolskiego i Grzegorza Mazurka oraz wszystkich zgromadzonych.

Kolejna refleksja Pani Dyrektor dotyczyła kwestii wakacyjnego relaksu: Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia ''. Myślę, że Wam wakacje dały moc zadowolenia - widzę to po uśmiechniętych twarzach, chociaż dostrzegam, że nie wszystkie z nich przepełnia entuzjazm z powodu zakończenia wakacyjnej laby. Ufam, że dla większości zasłużony odpoczynek po trudach nauki był dla Was satysfakcjonujący oraz mam nadzieję, że wróciliście do szkoły z nowym zapałem, świeżym umysłem oraz nieodzowną w takich wypadkach chęcią zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

Szczególnie serdecznie Pani Dyrektor powitała najmłodszych uczniów i ich Rodziców, a starszych poprosiła, aby posłużyli im wszelką niezbędną pomocą.

Przy tej okazji przypomniała także, że podczas minionych wakacji przyszło nam rozstać się z wybitną i lubianą powszechnie Nauczycielką tutejszej szkoły, Panią Barbarą Jończak: Pochylamy się z wdzięcznością nad Jej Pamięcią. Już dziś mogę zapowiedzieć, że w trwały sposób Pamięć ta będzie przez nas kultywowana.

Z przemówienia dowiedzieliśmy się także, że z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna w naszej placówce działalność nowy oddział przedszkolny. Pani Dyrektor podziękowała za jego organizację organowi prowadzącemu szkolę, czyli Gminie Radzyń Podlaski i wyraziła nadzieję, że spełni on oczekiwania tutejszej społeczności. Powitała także w naszym gronie nową nauczycielkę przedszkola, Panią Dorotę Strzyż i życzyła Jej wielu sukcesów w trudnej pracy wychowawczej z najmłodszymi.

Szkoła jest dobrze przygotowana do pracy w nowym roku. Odnowiono niektóre wnętrza - jedną klasopracownię oraz hol, a także okna zewnętrzne budynku głównego. Wykonano wszystkie rutynowe prace porządkowe wewnątrz szkoły i na jej całym rozległym terenie. Z programu pn. "Wykluczenie cyfrowe" pozyskaliśmy dwa zestawy komputerowe z niezależnym łączem internetowym w sieci GSM+. W ramach konkursu unijnego "RPO zmienia przyszłość" zatytułowanego "Namaluj swój świat" uczennica Daria Bober pod kierunkiem pani Ewy Kondraszuk zdobyła główną nagrodę, czym przysporzyła szkole tablicę interaktywną.

Za te osiągnięcia i wykonaną pracę Pani Dyrektor serdecznie wszystkim podziękowała. Wyraziła wdzięczność zwłaszcza wobec pracowników obsługi w osobach: pań Krystyny Mazurek, Barbary Cieślak, Bożeny Mazurek i oczywiście pana Marka Świercza, który samodzielnie wykonał wiele fachowych zadań.

Szczególne słowa skierowała do dwojga nauczycieli naszej szkoły, zakończonym ubiegłym rokiem szkolnym zwieńczyli trzydziestolecie swojej pracy zawodowej. Są to: Anna Struczyk i Andrzej Kotyła. Z okazji tak okrągłego i poważnego zarazem jubileuszu Szefowa złożyła jubilatom gorące życzenia dalszych osiągnieć, dobrego zdrowia i nieustającej kondycji. Jednocześnie wręczyła im stosowne listy gratulacyjne wraz z informacją o należnej z tego tytułu nagrodzie.

Na koniec nastąpiła informacja o wychowawstwach:

  1. Oddział przedszkolny – Pani Dorota Strzyż i Pani Monika Fijałek,
  2. Kl. „0” – pani Magdalena Palczewska,
  3. Kl. I – pani Anna Koczkodaj,
  4. Kl. II – pani Anna Struczyk,
  5. Kl. III – pani Katarzyna Mikulska,
  6. Kl. IV – pan Andrzej Kotyła,
  7. Kl. V – pani Ewa Kondraszuk,
  8. Kl. VI – pan Jan Kondraszuk.

Po oficjalnej części inauguracji roku szkolnego uczniowie spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, po czym udali się do domów, aby definitywnie dokończyć tegoroczne wakacje.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA