Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Czwartkowe (06. 06. 13.) popołudnie wypełniła w Szkole Podstawowej w Żabikowie uroczystość podsumowania VI Miejsko-Gminnego Konkursu Ortograficznego, a zatem...

...jedna impreza - cztery szóstki!

W tym roku konkurs miał swój antyczny koloryt, co znalazło wyraz zarówno w doborze opartych o mitologię tekstów dyktand, jak też w oprawie artystycznej podsumowania, które na sali gimnastycznej naszej Alma Mater zgromadziło rzeszę entuzjastów poprawnie pisanej polszczyzny.

Rozpoczęło je (to podsumowanie) pełne wrażeń i humoru przedstawienie studentów z Lublina, którzy w ramach dwuosobowej grupy rekonstrukcyjnej przybliżyli nam realia starożytnego Rzymu - z okresu romańskiej republiki oraz z czasów wielkomocarstwowego cesarstwa. Podziwialiśmy uzbrojenie i strój rzymskiego legionisty i patrycjusza, różne rodzaje broni. Niektórzy - jak Karolina Świder i Mateusz Izdebski - mogli nawet stanąć w szranki i stoczyć zwycięską (?) walkę z prawdziwym, choć zrekonstruowanym gladiatorem.

Patronat nad naszym konkursem przyjął i nagrody ufundował Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, którego z radością powitaliśmy po przerwie. Wraz z panią dyrektor Teresą Łukaszczuk wręczył on nagrody książkowe dwudziestu jeden spośród 54 uczestników finału. Zwycięzców było jednak wielu, bo w szkolnych eliminacjach konkursu uczestniczyli bez mała wszyscy uczniowie zgłoszonych z terenu miasta i gminy placówek. Właśnie tę możliwość skonfrontowania umiejętności ortograficznych Radzynia i okolic podkreślono jako atut odbytego współzawodnictwa.

Po trudach wędrówki drogami prowadzącymi do Rzymu - a jest ich sporo, po uhonorowaniu Mistrzów i Wicemistrzów Ortografii wszyscy skorzystali z obficie przez rodziców zastawionego stołu szwedzkiego, który z Rzymem mało miał wspólnego - no chyba, że wziąć pod uwagę pierwszy atak, który powstanie Spartakusa imitował znakomicie.

A gdzie te cztery szóstki? Już wyjaśniam: szósty konkurs, szósty miesiąc roku, szósty dzień miesiąca i... szóstka za organizację, która należy się zwłaszcza naszej Szefowej, co podkreśliła na koniec pani Mariola Kubaczyńska z radzyńskiej Dwójki i co być może stanie się dobrym obyczajem podobnych wydarzeń.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA

PROTOKÓŁ VI MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Dnia 29 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się VI Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny.
W konkursie wzięli udział uczniowie z 8 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Radzyń Podlaski.

W kategorii klas:

 • III wzięło udział 14 uczniów;
 • IV wzięło udział 11 uczniów;
 • V wzięło udział 15 uczniów;
 • VI wzięło udział 14 uczniów;

Jury w składzie:

 • Teresa Łukaszczuk - przewodnicząca,
 • Anna Struczyk - sekretarz,
 • Jolanta Grochowska - członek,
 • Bożena Łobińska - członek,
 • Anna Żurawska - członek,
 • Beata Spozowska - członek,
 • Katarzyna Mikulska - członek,
biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu postanowiło, co następuje:

I MIEJSCE I TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII roku szk. 2012/2013 zdobyli następujący uczniowie:

 • W kategorii klas III:
  Magdalena Borychowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
 • W kategorii klas IV:
  Kinga Rodak - Zespół Szkół w Zabielu
 • W kategorii klas V:
  Weronika Dadun - Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych
 • W kategorii klas VI:
  Ewelina Matynkowska - Szkoła Podstawowa w Żabikowie
  Krzysztof Pasek - Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych

II MIEJSCE przyznano następującym uczniom:

 • W kategorii klas III:
  Patrycja Wisznicka - Szkoła Podstawowa w Brzostówcu
  Katarzyna Panek - Szkoła Podstawowa w Żabikowie
 • W kategorii klas IV:
  Maja Bober - Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
 • W kategorii klas V:
  Milena Prokopiuk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
 • W kategorii klas VI:
  Anna Czech - Zespół Szkół w Zabielu

III MIEJSCE zajęli:

 • W kategorii klas III:
  Jakub Niewęgłowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim
 • W kategorii klas IV:
  Weronika Borysiuk - Szkoła Podstawowa w Żabikowie
 • W kategorii klas V:
  Konrad Świder - Szkoła Podstawowa w Żabikowie
  Martyna Mackiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
 • W kategorii klas VI:
  Paula Wojtowicz - Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych
  Olga Kałuska - Szkoła Podstawowa w Brzostówcu
  Magdalena Chudek - Zespół Szkół w Białce

Ponadto jury przyznało wyróżnienia następującym uczniom:
Rafał Musiatowicz - kl.III Zespół Szkół w Białej
Joanna Kowalik - kl. IV Zespół Szkół w Białce
Katarzyna Mazur - kl. V Zespół Szkół w Zabielu
Izabela Wiśniewska - kl. V Szkoła Podstawowa w Brzostówcu