Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

OBUT 2013

21 maja 2013 roku uczniowie klasy III naszej szkoły, ubrani na galowo, przystąpili do III edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Test składał się z 2 zestawów zadań z edukacji polonistycznej i matematycznej. W każdej z nich było do wykonania 16 zadań. Czas przeznaczony do ich rozwiązania to 2 razy po 45 minut z krótką przerwą.

Podstawowym celem OBUT jest wsparcie szkół ( dyrektorów i nauczycieli) w uzyskaniu dodatkowych i rzetelnych informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią – po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie.

Zadania te posiadały wysoki poziom trudności, jednak wszyscy, mimo towarzyszącej tremy, starali się je rozwiązać najlepiej jak potrafili.

Po dostarczeniu uczniowskich rozwiązań, szkoła otrzyma raporty dotyczące osiągnięć poszczególnych uczniów i klasy, które umożliwią wnioskowanie o problemach z opanowaniem wiedzy i predyspozycjach oraz możliwościach uczniów.

Katarzyna Mikulska