Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Od 11 do 15 lutego 2013 r. trwało w Szkole Podstawowej w Żabikowie zimowisko dochodzące

PIĘCIODNIOWE HARCE

Uczestnikami atrakcyjnego i zaplanowanego z rozmachem programu byli uczniowie wszystkich klas I - VI Szkoły Podstawowej w Żabikowie a nawet wielu z jej absolwentów. Program ten (opracowany wspólnie przez nauczycieli) uwzględnił wszechstronny rozwój dzieci. Miał na celu przede wszystkim zapewnienie spędzenia czasu wolnego w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Ponadto miał na względzie wszechstronny rozwój uczniów, ich aktywność fizyczną oraz tak niezbędne w naszym środowisku kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania. Ważnym aspektem podjętej pracy wychowawczej jest także integracja grupy, kształtowanie właściwych zachowań i postaw, w tym wdrażanie nawyków higienicznych, i zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Posłużyły temu różnorodne formy pracy z dziećmi zrealizowane w ciekawy i pomysłowy sposób przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską: gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki; konkursy z nagrodami (np. konkurs plastyczny "Pszczoła to skarb"), zajęcia kulinarne (wykonanie sałatki owocowej, pieczenie gofrów), gry i zabawy umuzykalniające, taneczne i sportowe (rozgrywki halowej piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej, rywalizacje sportowe z elementami skoków, rzutów, biegów, tor przeszkód, mecz w zbijanego – współzawodnictwo drużyn, turniej tenisa stołowego, badminton), projekcje filmowe ("Brzydkie Kaczątko"), zajęcia plastyczne (projektowanie i wykonywanie kartek wielkanocnych), zajęcia komputerowe uwzględniające praktyczne użycie komputera oraz bezpieczne korzystanie z gier i innych zasobów internetowych.

Przez pięć dni w godzinach 900 - 1300 trwały harce przynoszące radość i relaks wszystkim chętnym. Przeprowadzili je z wielkim zaangażowaniem pedagodzy żabikowskiej podstawówki w składzie: Anna Struczyk, Anna Koczkodaj, Katarzyna Mikulska, Anna Ochnio, Ewa Kondraszuk, Jan Kondraszuk oraz Monika Fijałek.

Nad całością czuwała niestrudzona szefowa – pani dyrektor Teresa Łukaszczuk. Najłatwiejsza rola - zrelacjonowania przedmiotowego zajścia - przypadła tym razem nauczycielowi na rekonwalescencji, który nazywa się:

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA