Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Minęła 10 rocznica śmierci Ikony Podlasia - Marianny Bocian. Urodzoną w Bełczącu poetkę uczczono odsłonętą na gmachu czemiernickiego gimnazjum tablicą pamiątkową.

W CZEMIERNIKACH NIE DALIŚMY PLAMY

Sobota 18 maja upłynęła reprezentantkom szkoły w recytacji pod znakiem poetyckich uniesień. Dwie uczennice naszej szkoły - czwartoklasistki: Weronika Borysiuk i Karolina Świder - przygotowane przez swego wychowawcę i polonistę - wyruszyły na poetycki szlak. W Czemiernikach, po odprawionej mszy świętej, odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy upamiętniającej wybitną twórczynię Mariannę Bocian.

Uroczystość poprowadził osobiście Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, podobnie jak poetka, pochodzący z nieodległego Bełcząca. Poświęcenia tablicy dokonał miejscowy dziekan, ks. kan. Józef Chorębała w asyście brata poetki Jana oraz z towarzyszeniem wybitnego aktora scen warszawskich Emiliana Kamińskiego.

Tenże - wymieniony na końcu - był także członkiem sądu konkursowego zorganizowanego po raz ósmy dla oddania hołdu autorce, która zawsze chętnie wracała z Wrocławia do swego „gniazdowiska”. Ten międzywojewódzki konkurs zgromadził łącznie 53 uczestników z trzech kategorii wiekowych (I - III, IV - VI i gimnazja). Nasze reprezentantki zaprezentowały się godnie i całkiem nieźle poradziły sobie z trudną dla dziesięciolatek poezją Marianny Bocian. Cieszy nas dyplom uczestnictwa i drobne upominki, napawa nadzieją na przyszłość zdobyte doświadczenie. Nie było miejsc na podium, ale nie było też czego się wstydzić.

Uroczystość i konkurs zorganizowało Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, któremu prezesuje pan minister T. Sławecki oraz Publiczne Gimnazjum im. hm Stefana Lisowskiego kierowane przez pana Ireneusza Kaczorka.

Obecni na sali nauczyciele także otrzymali z rąk pana ministra maleńkie dyplomiki, co bardzo ich wzruszyło, a zwłaszcza naszą panią dyrektor - Teresę Łukaszczuk.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA