Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Szkolne obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w żabikowskiej placówce we wtorek 30 kwietnia 2013 r.

"MARSZ, MARSZ, POLONIA, TY DZIELNY NARODZIE..."

Słowa refrenu Marsza Polonii, początkowo zwanego Pieśnią Polaków, wywodzącego się z Mazurka Dąbrowskiego kończyły część artystyczną szkolnej uroczystości. Utwór ten powstał w Ameryce w końcu XIX wieku. Do Polski został przywieziony z Brazylii przez nauczycielkę i działaczkę ruchu chłopskiego Jadwigę Jahołkowską przed II wojną światową. Pieśń śpiewali harcerze w okresie międzywojennym, a podczas II wojny światowej żołnierze polscy na Zachodzie, popularyzując własną odmianę refrenu Marsz, marsz Sikorski. Była to także pieśń śpiewana przez Ludowe Wojsko Polskie.

Na początku uroczystości był oczywiście "Mazurek Dąbrowskiego” odśpiewany chórem przez całą zgromadzoną licznie społeczność. Przybyli - powitani gorąco przez panią dyrektor Teresę Łukaszczuk - rodzice (z przewodniczącą Rady Rodziców Aliną Zienkiewicz), nauczyciele, uczniowie i absolwenci. Gościem honorowym majowych obchodów był tym razem - na znak łączności pokoleń - kierownik radzyńskiej filii lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Dariusz Gałan.

Krótka pogadanka historyczna skupiła uwagę słuchaczy na słowach - kluczach radosnego święta wszystkich Polaków: patriotyzm, preambuła, ustawa zasadnicza, demokracja, a zwłaszcza konieczność poszanowania ustanowionych za jej sprawą wyborów.

Po tych narodowych refleksjach publiczność wysłuchała wiązanki poezji i pieśni. Utwory (m. in. I. Krasickiego, A. Mickiewicza, C. K. Norwida, M. Konopnickiej, W. Szymborskiej) nawiązywały do "Majowej Jutrzenki" i jej odniesień współczesnych. Program zawierał także tekst preambuły Konstytucji RP obowiązującej obecnie, by jasnym stało się potwierdzenie systemu wartości, na których zbudowano Trzecią RP - Polskie Państwo Prawa.

Spotkanie tradycyjnie zwieńczył polonez w wykonaniu tanecznym uczniów klas starszych (IV - VI) przygotowany pod kierunkiem nauczycielki wych. fiz. Moniki Fijałek.

Na koniec pan Dariusz Gałan podziękował za zaproszenie oraz dostarczone mu wzruszenia, wyrażając podziw dla kunsztu (recytatorskiego, wokalnego i choreograficznego) młodych artystów, co potwierdziła pani dyrektor, zapraszając wszystkich na obchody gminno-miejskie majowych świąt.

Uroczystość poprowadził, słowem historycznym opatrzył, artystycznie przyprawił i zrelacjonował...

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA