Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

W jesienny dzień przy letniej pogodzie...
...w sobotę 24 września 2011 r., 33 osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Żabikowie, pod opieką trojga nauczycieli (Katarzyna Mikulska, Anna Ochnio, która wprawną rączką i bystrym okiem wykonała piękne zdjęcia, i Andrzej Kotyła) wyruszyła na turystyczno-krajoznawczy szlak z historią, kulturą i religią w tle.

NA POGRANICZU KULTUR

Trasa wycieczki wiodła do Ciechanowca, poprzez Drohiczyn, aż do Grabarki, gdzie znajduje się słynne w całej Polsce sanktuarium Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Dwugodzinne zwiedzanie rozpoczęliśmy jednak od Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Placówka znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966 - 1969.

Zwiedziliśmy siedem z ośmiu jej działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich oraz Tradycji Zielarskich. Nie sposób bowiem obejrzeć za "jednym zamachem" wszystkie zbiory muzeum, które liczą ponad 27 000 eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 39 ekspozycjach stałych.

W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 44 zabytkowe obiekty architektury drewnianej (XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. W parku krajobrazowym rośnie ponad 100 gatunków drzew i krzewów - w tym 19 pomników przyrody, które podziwialiśmy po drodze.

Po nieco męczącej wędrówce śladami historii rolnictwa i nie tylko, przemieściliśmy się do Drohiczyna, gdzie w sympatycznej restauracji "U Ireny" czekał na nas gorący obiadek. W Drohiczynie - siedzibie Kurii Biskupiej zwiedziliśmy Katedrę z położonym nieopodal Wyższym Seminarium Duchownym oraz wdrapaliśmy się częściowo (ze względu na prowadzone tu prace rewitalizacyjne) na Górę Zamkową. Stamtąd podziwialiśmy malowniczą dolinę Bugu i zabytki wielokulturowego Drohiczyna z urokliwą cerkiewką i katedrą królującymi nad tym sennym nieco miasteczkiem.

Na początku XVII w. były w Drohiczynie trzy kościoły, pięć cerkwi i cztery klasztory w tym dwa katolickie. W mieście istniały także szpital, apteka i szkoła. Okres pomyślnego rozwoju miasta przerwał potop szwedzki, w trakcie którego utracił 68% ludności. W XVIII w. odnowiono, odbudowano lub wybudowano drohiczyńskie kościoły i klasztory. Pozbawiony dawnej świetności Drohiczyn zasłynął w tym okresie ze wspaniałych szkół: szkółki prowadzonej przez franciszkanów i jezuickiego Colegium Nobillium.

O tym wszystkim mogliśmy się dowiedzieć zwiedzając Miejscowe Muzeum Diecezjalne, po którego podwojach oprowadziła nas sympatyczne i wielce komunikatywna siostra zakonna. Obfity dydaktycznie program wycieczki na tym się jednak nie skończył, albowiem odwiedziliśmy jeszcze świętą Górę Grabarkę - stolicę prawosławia polskiego.

Grabarka - góra położona obok wsi o tej samej nazwie w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Jest najważniejszym miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Znajduje się tu żeński monaster św. św. Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie (pw. Przemienienia Pańskiego, pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość i refektarzowa - pw. Zaśnięcia NMP). Główna cerkiew klasztorna (pw. Przemienienia Pańskiego) jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster i cerkwie tworzą osadę Grabarka-Klasztor.

Po zwiedzeniu tego świętego miejsca, pokrzepieni cudowną wodą z miejscowej studni udaliśmy się w drogę powrotną do Żabikowa, gdzie zgodnie z planem "wylądowaliśmy" ok. godz 1800. To była męcząca, ale także kształcąca wycieczka. W nagrodę za poniesiony trud apodyktyczny, niżej podpisany, kierownik wycieczki pozwolił na drobne zakupy.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA