Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM UCZNIEM...

...oto fragment tekstu ślubowania, które żabikowskie pierwszaki złożyły uroczyście w dniu 13 października tego roku pod czujnym okiem swej wychowawczyni, Barbary Jończak. Uroczystość, która odbyła się w przeddzień Dnia Nauczyciela, miała barwną oraz interesującą oprawę. Najpierw uczniowie musieli pokonać swoisty test wiedzy i sprawności intelektualnej poprzez rozwiązanie szeregu postawionych przed nimi zadań.

Następnie dyrektorka szkoły Teresa Łukaszczuk, za pomocą pokaźnych rozmiarów ołówka mianowała ich zamaszyście na "pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żabikowie", co zostało przypieczętowane odciskiem palca każdego z maluchów w "Złotej Księdze Szkoły".

Nie zabrakło życzeń ze strony pani dyrektor, rodziców i Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Wiesława Mazurka, który jako szef Organu Prowadzącego Szkołę, zaszczycił uroczystość swoją obecnością w asyście Sekretarza Gminy - Jarosława Ejsmonta. Nie zabrakło także drobnych upominków dla pierwszaków wręczonych przez pana Wójta oraz Samorząd Uczniowski, a także smacznego poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA