Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/1012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABIKOWIE...

...jak każdej polskiej szkole niezmiennie od 72 lat kojarzy się z rocznicą agresji hitlerowskiej i nieodległym w czasie wkroczeniem na wschodnie tereny polskie Armii Czerwonej.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Żabikowie Teresa Łukaszczuk powitała zebraną społeczność szkolną słowami:

Witam bardzo serdecznie przybyłych na inaugurację roku szkolnego 2011/12 gości. Witam pana Jarosława Ejsmonta - sekretarza gminy Radzyń Podlaski, witam sołtysów Żabikowa i Bedlna pana Andrzeja Opolskiego i Grzegorza Mazurka. Witam was, drogie dziewczęta i chłopcy, waszych rodziców i opiekunów, grono pedagogiczne, pracowników szkoły.

Szanowni goście, drodzy nauczyciele, kochani uczniowie!

Wracamy dziś do szkoły, witają nas te same sale, korytarze, które opuszczaliśmy dwa miesiące temu. Wtedy ze świadectwami w ręku, z radością rozpoczynaliście wakacje. Czas jednak biegnie nieubłagalnie i oto stoimy dziś u progu nowego roku szkolnego 2011/12.

Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata, jeszcze grzeje słońce, tęsknimy za morzem, jeziorami i za górskim szlakami, ale w kalendarzu pojawiła się data 1 września i musimy wracać do pracy i nauki. Czeka nas kolejny rok zdobywania wiedzy, poszukiwania i dociekania tajemnic. Obiecuję, że ta nasza codzienna podróż zaprowadzi nas do krainy pełnej tajemnic i przygód.

Szczególnie serdecznie zapraszamy do tej wędrówki pierwszoklasistów i maluchów z oddziału przedszkolnego. Witamy was bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami. Życzymy wam dużo sukcesów, radości i uśmiechu na co dzień. Oby nasza szkoła była dla Was drugim domem, w którym spotkacie miłych kolegów i koleżanki oraz wspaniałych nauczycieli. Wszystkim uczniom życzymy dużo wiary w siebie i swoje możliwości, zdobywania wysokich ocen.

Szanowni pedagodzy!
Przed nami kolejny rok szkolny, kolejne obowiązki i zadania. Życzę wam dużo satysfakcji, zdobywania stopni awansu zawodowego, doskonalenia warsztatu pracy, życzę, aby nasza misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi wartościowymi i bogatszymi. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.

Drodzy Rodzice!
Bez waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzymy wam pociechy i dumy z waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.

Nie moglibyśmy stworzyć jednak takiej szkoły bez samorządu lokalnego, bez instytucji z terenu gminy, które czynnie wspomagają nasze wysiłki. Wierzymy, że troska o warunki, w jakich kształcą się nasze dzieci i młodzież, jest troską nie tylko rodziców, nauczycieli, dyrekcji, ale także władz samorządowych, które pomagają nam w budowaniu wizerunku szkoły.

Na ręce sekretarza urzędu gminy pana Jarosława Ejsmonta pragnę złożyć podziękowania dla wójta gminy Radzyń Podlaski pana Wiesława Mazurka za ogromną dbałość o naszą szkołę. To z inicjatywy pana wójta została wykonana elewacja hali sportowej, elewacja frontu budynku szkoły, ogrodzenie stawu, co zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo uczniów. W czasie wakacji wykonywano prace remontowe w budynku szkoły mające na celu osuszenie dolnego korytarza i pomieszczeń szatni. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy władzom gminy za życzliwość okazaną szkole.

Kochani!
Rok szkolny 2011/2012 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!

W dalszej części wypowiedzi Pani dyrektor poinformowała o tym, że w lipcu uczniowie naszej szkoły wypoczywali na II Koloniach Gminnych zorganizowany przez nasz szkolny Uczniowski Klub Sportowy w Wólce nad Bugiem.

Następnie życzenia dla społeczności szkolnej przekazał w imieniu pana wójta sekretarz gminy Jarosław Ejsmont, po czym nastąpiła pogadanka historyczna Andrzeja Kotyły na temat 72 rocznicy agresji hitlerowskiej na Polskę.

Po części oficjalnej odbyła się część robocza w klasach, gdzie wychowawcy spotkali się z uczniami, aby wprowadzić ich organizacyjnie w nowy rok szkolny.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA