Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ - ROZSTRZYGNIĘTY

W konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół naszej gminy: Zespołu Szkół w Białej, Zespołu Szkół w Białce, Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej, Szkoły Podstawowej w Brzostówcu, Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych, Zespołu Szkół w Zabielu i Szkoły Podstawowej w Żabikowie.

Na konkurs wpłynęło 50 prac: w I grupie wiekowej 13 prac, w II grupie wiekowej 18 prac, a w III grupie wiekowej 19 prac.

Komisja w składzie: Pani Dominika Leszczyńska - przewodnicząca, Pani Ewa Kondraszuk - nauczyciel SP w Żabikowie, Pani Katarzyna Mikulska - nauczyciel SP w Żabikowie, Agata Rybak - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, dokonała oceny wszystkich prac plastycznych pod względem tematycznym, artystycznym i estetycznym, przyznając nagrody książkowe autorom najciekawszych prac.

Rozstrzygnięcia konkursu w pierwszej grupie wiekowej [uczniowie klasy "O"] przedstawiają się następująco: I miejsce - Maciej Niewęgłowski ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych, opiekun - Joanna Szutko, II miejsce - Oliwia Kowalczyk z Zespołu Szkół w Białce, opiekun - Agnieszka Kapczuk, III miejsce - Ewelina Andryszczyk z Zespołu Szkół w Białej, opiekun - Małgorzata Łuba.

Komisja przyznała również wyróżnienie Amelii Grochowskiej ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie, opiekun - Anna Koczkodaj.W drugiej grupie wiekowej [uczniowie klas 1 - 3]: I miejsce - Gabriela Kwasowiec (kl. 2) z Zespołu Szkół w Białce, opiekun - Grażyna Mironiuk, II miejsce - Patrycja Maliszewska (kl. 2) z Zespołu Szkół w Zabielu, opiekun - Bożena Pieśko, III miejsce - Kornelia Opolska (kl. 2) ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie, opiekun - Katarzyna Mikulska.

Komisja przyznała również wyróżnienie Dominice Szelech (kl. 3) ze Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej, opiekun - Dorota Kowalska.W trzeciej grupie wiekowej [uczniowie klas 4 - 6]: I miejsce - Weronika Mańko (kl. 6) z Zespołu Szkół w Białce, opiekun - Grażyna Hankiewicz, II miejsce - Konrad Świder (kl. 4) ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie, opiekun - Ewa Kondraszuk, III miejsce - Sebastian Mazur (kl. 4) z Zespołu Szkół w Białej, opiekun - Beata Spozowska.

Komisja przyznała również wyróżnienie Izabeli Ochnio (kl. 6) ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie, opiekun - Ewa Kondraszuk.Dodatkowo Pani Dominika Leszczyńska przyznała dwie nagrody specjalne. Aleksandrze Wierzchowskiej (kl. 3) ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych; opiekun: Wioletta Chmielarz oraz Alicji Szewczak (kl. 6) z Zespołu Szkół w Białce; opiekun: Grażyna Hankiewicz.Dziękujemy wszyskim uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom.


Jan Kondraszuk