Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Ślubowanie klasy pierwszej

Dnia 1 października 2010r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Na ten szczególny dzień czekały z utęsknieniem wszystkie pierwszaki.

Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor serdecznie witając małych bohaterów, ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich uczniów naszej szkoły.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zaprosiła do wysłuchania części artystycznej.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat swojego ojczystego kraju, zasad właściwego zachowania się w szkole, pięknie recytowały i śpiewały piosenki. Potem nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi.

Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia szkoły Podstawowej w Żabikowie. Później nastąpił wpis do Złotej Księgi. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Koledzy ze starszych klas wręczyli im upominki.

Ostatnią częścią uroczystości była degustacja "słodkości" przygotowanych przez rodziców dzieci.

Katarzyna Mikulska

ZDJĘCIA