Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęty!!!


Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Żabikowie jak każdej polskiej szkole niezmiennie od lat kojarzy się z rocznicą agresji hitlerowskiej i nieodległym w czasie wkroczeniem na wschodnie tereny polskie Armii Czerwonej.

W bieżącym roku wzbogaciła te uroczystości okrągła 30 rocznica powstania NSZZ "Solidarność" i podpisania porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami nowo powstałego związku zawodowego.

W ATMOSFERZE ROCZNIC ORAZ ŚWIĄT...
...nie było nam jednak dane przeżyć tych chwil, a to za sprawą naszych elit politycznych, które nie potrafiły zdobyć się na zgodne świętowanie - jednak mniejsza o to. Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Żabikowie
Teresa Łukaszczuk powitała zebraną społeczność szkolną słowami:

Stajemy dziś, w dniu 71 rocznicy rozpętania II wojny światowej u progu nowego roku szkolnego, nie jest to zapewne dla Was wiadomość szczególnie zaskakująca, a z całą pewnością nie dla wszystkich miła. Zapewniam was jednak, że 71 lat temu, gdy Adolf Hitler i Józef Stalin zaatakowali Polskę, dzieciom i młodzieży było jeszcze mniej miło. Było to lato wręcz tragiczne, a polscy żołnierze - jak pisał poeta "prosto do nieba czwórkami szli".

Pragnę głęboko jednak wierzyć, że większość z was oczekiwała już niecierpliwie zakończenia wakacji. Mamy to szczęście, że możemy kolejny rok szkolny rozpocząć w okresie trwającego pokoju.

Pozwólcie, że zacznę jednak od zwyczajowego przywitania się ze wszystkimi, którzy zechcieli przybyć na dzisiejszą uroczystość, z czego się bardzo cieszę. Gorąco i serdecznie witam przede wszystkim Was, drogie Dzieci, ponieważ bez Was praca i wysiłki pedagogów oraz wszystkich pozostałych pracowników szkoły nie miałaby żadnego sensu.

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych rodziców i członków żabikowskiej społeczności.

Witam grono pedagogiczne i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Żabikowie.

Pragnę podkreślić, że szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie uczniów. Pracowała na to cała masa osób, której dziś - przy tak spektakularnej okazji chciałabym serdecznie podziękować.

W dalszej części wypowiedzi Pani dyrektor poinformowała o tym, że w lipcu uczniowie naszej szkoły wypoczywali na I koloniach gminnych zorganizowany przez nasz szkolny Uczniowski Klub Sportowy w Wólce nad Bugiem.

Od początku lipca przywożone są do szkoły paczki, w których znajdują się pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny, gry planszowe i różnego rodzaju sprzęt do nauki poprzez zabawę. Sprzęt ten otrzymujemy z programu rządowego "Radosna szkoła".

Czekają nas tu - już 05 września - gminne dożynki.

Jako kierownik placówki zapewniła, że cale grono pedagogiczne stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Za pracę pedagogów i rodziców oraz pracowników obsługi podziękowała, stwierdzając, że dobra atmosfera, wzajemna lojalność, szacunek, konsekwencja i dyscyplina warunkują osiąganie założonych celów.

Na zakończenie przedstawiła nowych nauczycieli: Annę Koczkodaj, która będzie wychowawczynią w oddziale przedszkolnym. panią Monikę Fijałek - nauczycielką wychowania fizycznego.

Na koniec złożyła serdeczne życzenia, by inaugurowany rok szkolny przyniósł nam wszystkim sukcesy, a gdy pojawią się trudności, byśmy wspólnie dali im radę.

Po części oficjalnej odbyła się część robocza w klasach, gdzie wychowawcy spotkali się z uczniami, aby wprowadzić ich organizacyjnie w nowy rok szkolny.

Andrzej Kotyła

ZDJĘCIA