Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Wycieczka do Woli Okrzjskiej, Kozłówki i Kocka