Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Grobowiec Ośniałowskich