Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

PERSPEKTYWY CIEKAWEJ WSPÓŁPRACY

03 listopada 2009 r. w Sali Grodno hotelu Polonia w Warszawie przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Żabikowie w osobach: Teresa Łukaszczuk (dyrektorka szkoły), Barbara Jończak (nauczycielka), Klaudia Borysiuk i Daniel Zając (uczniowie kl. VI) oraz Andrzej Opolski w imieniu Rady Rodziców uczestniczyli w spotkaniu z członkami Rotary Club Warszawa Wilanów.

Podziękowaliśmy za dotychczasowy sponsoring imprez organizowanych przez Klub za pośrednictwem Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim: - rejs promem do Szwecji 10 - 12 grudnia 2008 r., grudniowe spotkanie mikołajkowe w Warszawie, obóz letni w Kunowie w dniach 17 - 21 sierpnia 2009 r.

Owocem miłego spotkania było nawiązanie dalszej współpracy przynoszącej radość i edukacyjny pożytek uczniom naszej maleńkiej szkoły wiejskiej. W jej ramach rysuje się realna perspektywa odbycia przez dwudziestkę dzieci z Żabikowa kolejnego rejsu promem do Szwecji, którego termin ustalono na 7 - 9 grudnia 2009 r.

Prowadzimy też rozmowy na temat organizacji - latem 2009 r. - obozu językowego dla naszych uczniów.

Wyrażając serdeczną wdzięczność za dotychczasowe dobro p. dyrektor wręczyła przedstawicielom Rotary Club specjalny adres okolicznościowy oraz upominki - podlaski sękacz ofiarowany przez Prezesa Zarządu Górniczej Fabryki Narzędzi w Radzyniu Podlaskim Jana Brożka, foldery promujące gminę Radzyń Podlaski oraz zdobione ręcznie filiżanki do kawy wykonane przez uczestników wzmiankowanego obozu. Zaprosiła też uczestników spotkania do odwiedzenia naszej szkoły i gminy. Ze strony Rotary Club Warszawa Wilanów w spotkaniu uczestniczyli między innymi : Adam Bergmann - President Elekt 2010 - 2011, dr Jan Dethloff - president Dental Exelence, Bohdan Paszukow - dyrektor przedstawicielstwa Morskiego Biura Podróży w Warszawie.

Staramy się czynić wszystko, aby przysparzać szkole przyjaciół - zwłaszcza takich, którzy znajdują satysfakcję w chwalebnym dziele wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci wywodzących się ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.


Andrzej Kotyła