Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Rok szkolny 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Żabikowie historycznie rozpoczęty!!!

Dlaczego tak? - ponieważ sporo było podczas tej uroczystości odniesień do obchodzonej w tym roku 70 rocznicy hitlerowskiej i sowieckiej agresji na Polskę w dniach 1 i 17 września 1939 roku. Nauczyciel historii Andrzej Kotyła poprzedził przemówienie inauguracyjne pani Dyrektor Teresy Łukaszczuk pogadanką historyczną, której z uwagą wysłuchali i dorośli, i dziatwa szkolna. Wspomnienie wojny, poprzedzających ją wydarzeń (pakt Ribentropp-Mołotow, prowokacja gliwicka i pierwsze strzały na Westerplatte), a zwłaszcza apel o konieczności budowania pokoju w sercach ludzkich sprawił, że ten mini wykład stał się lekcją zarówno historii, jak i patriotyzmu, a także godziną wychowawczą w pozytywnym znaczeniu tego wyrazu.

Słowa dyrektorki szkoły dotyczyły motywacji i zachęty, podziękowań wobec nauczycieli, pracowników i rodziców za dobre przygotowanie placówki do pracy w nowym roku szkolnym, a także były zapewnieniem, że szkoła jest ważnym dla środowiska miejscem kształtowania duchowych, intelektualnych, a nawet sportowych wartości. Były także życzenia wytrwałości, pilności i powodzenia w pokonywaniu szkolnych trudów oraz zaproszenie na nieodległe dożynki gminne , które się odbędą 6 września na jej terenie już po raz drugi.

Pani dyrektor poinformowała także o realizowanych już i planowanych unijnych programach wychowawczo-edukacyjnych. Są to "Pierwsze uczniowskie doświadczenia. Droga pierwszaka do wiedzy" - realizują Barbara Jończak i Anna Struczyk, "Projekt działań z zakresu edukacji ekologicznej" - realizuje Ewa Kondraszuk. Ponadto pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie realizacji projektów "Radosna szkoła - miejsce zabaw" i "Radosna szkoła - plac zabaw". Padła także informacja o tym, że kadrę edukacyjną placówki zasiliła w tym roku mgr Anna Koczkodaj - pedagog, która będzie realizowała się w nauczaniu indywidualnym.

Na koniec przewodniczący Rady Rodziców Wiesław Mazurek w pięknych słowach życzył całej społeczności szkolnej sukcesów oraz pomyślności i co najmniej tylu nagród na koniec roku, co w roku ubiegłym. Wspomniał też coś o płacach pedagogów, ale piszący te słowa nie zdążył tego zanotować.

Potem dzieci udały się wraz ze swymi wychowawcami do swoich pięknie pachnących i udekorowanych klas, by odbyć (przy udziale rodziców) pierwsze spotkania organizacyjne.

A jutro? Tornistry na plecy i idziemy na całość!


Tekst: Andrzej Kotyła
Foto: Jan Kondraszuk