Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

III MIEJSKO-GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dnia 14 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się III Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Radzyń Podlaski.

W kategorii klas:

 • III wzięło udział 15 uczniów;
 • IV wzięło udział 11 uczniów;
 • V wzięło udział 12 uczniów;
 • VI wzięło udział 18 uczniów;

Jury w składzie:

 1. Ewa Niewęgłowska
 2. Teresa Łukaszczuk
 3. Andrzej Kotyła
 4. Mariola Pacuk
 5. Bożena Wojtaś
 • - przewodniczący,
 • - zastępca przewodniczącego,
 • - sekretarz,
 • - członek,
 • - członekbiorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu postanowiło, co następuje:

I MIEJSCE I TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII roku szk. 2009/2010 zdobyli następujący uczniowie:

 • W kategorii klas III: Natalia Sobocka - SP Brzostówiec
 • W kategorii klas IV: Olga Szewczyk - SP 2 Radzyń Podl.
 • W kategorii klas V: Monika Mitura - ZS Zabiele
 • W kategorii klas VI: Anna Kośmider - ZS Biała, Aleksandra Niewęgłowska - ZS Białka

II MIEJSCE przyznano następującym uczniom:

 • W kategorii klas III: Weronika Cybulak - SP Brzostówiec
 • W kategorii klas IV: Karolina Biernacka - ZS Białka
 • W kategorii klas V: Jakub Kołton - SP 1 Radzyń Podl.
 • W kategorii klas VI: Iwona Kot - SP Branica

III MIEJSCE zajęli:

 • W kategorii klas III: Anna Czerwińska - SP 2 Radzyń Podl.
 • W kategorii klas IV: Trzeciego miejsca nie przyznano
 • W kategorii klas V: Kamil Bartoszek - SP Żabików
 • W kategorii klas VI: Karolina Krzyształowicz - SP Paszki

Ponadto jury przyznało wyróżnienia następującym uczniom:

 • Maciej Sójka kl. V - SP 1 Radzyń Podl.,
 • Karol Jędruszczak kl. IV - SP 1 Radzyń Podl.,
 • Aleksandra Soczyńska kl. IV - SP 2 Radzyń Podl.,
 • Agata Rybak kl. IV - SP Żabików,
 • Karol Osipiuk kl. IV - ZS Białka,
 • Bartosz Zabielski KL. III - ZS Biała.