Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI

Co roku 16 października obchodzony jest przez Kościół Rzymskokatolicki w Polsce ustanowiony w hołdzie papieżowi - Polakowi Dzień Papieski, przypadający w każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Pod hasłem Jan Paweł II - Papież Wolności obchodziliśmy w szkole kolejny - dziewiąty już Dzień Papieski. Z tej okazji katechetka Anna Ochnio zorganizowała szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Najpierw w klasach odbyły się eliminacje, w których wyłoniono dziesięcioro finalistów, a następnie - podczas uroczystości Dnia Papieskiego 12 października miał miejsce finał, w wyniku którego jury (Katarzyna Mikulska i Andrzej Kotyła) za najlepszych uznało:
I miejsce - Maciej Mazurek z klasy VI,
II miejsce - Dominika Biernacka z klasy V,
III miejsce - Klaudia Borysiuk z klasy VI.

Uroczystości towarzyszyły śpiewane wspólnie pieśni religijne, wśród których prym wiodła ukochana przez Ojca Świętego "Barka".


Andrzej Kotyła