Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

WSPANIAŁA ZABAWA - LEKCJĄ EKOLOGII

W dniu 26 listopada 2009 r. zorganizowany został przez Ewę Kondraszuk Szkolny Dzień Ekologii.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Sekretarz Gminy Radzyń Podlaski - Daniel Grochowski - koordynator projektu działań z zakresu ekologii w ramach II edycji konkursu 2009 dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, do którego przystąpiła szkoła za pośrednictwem Gminy Radzyń Podlaski;
Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, mgr inż. Piotr Kowalczuk - koordynator lokalny programu "Pomóżmy kasztanowcom", do którego także przystąpiła nasza szkoła.

Wszystkich zebranych serdecznie powitała dyrektor szkoły Teresa Łukaszczuk.

Ewa Kondraszuk jako szkolny koordynator projektu ekologicznego przedstawiła krótkie sprawozdanie z realizacji zadań, które były zaplanowane w ramach projektu.

Działalność małego motyla, szrotówka kasztanowcowiaczka przybliżył nam Piotr Kowalczuk. Powiedział również, jak my możemy pomóc drzewom kasztanowca.

Po prezentacji został przeprowadzony konkurs ekologiczny dla uczniów klas I - III, w którym uczestniczyły 3 drużyny 3 - osobowe. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki i aplauzie widowni. Zwyciężyła drużyna w składzie: Monika Sławińska, Mateusz Kwapiszewski i Sylwester Palica - uczniowie klasy II.

W dalszej części uczniowie klas IV - VI zaprezentowali ciekawą inscenizację o tematyce ekologicznej.

Po przedstawieniu, do rywalizacji w turnieju ekologicznym przystąpiły 4 zespoły 3 - osobowe uczniów klas IV - VI. Wszystkie zespoły wykazały się dużą znajomością wiedzy ekologicznej, ale zwycięstwo przypadło zespołowi w składzie: Izabela Bartoszek (kl. V), Klaudia Borysiuk (kl. VI) i Katarzyna Sławińska (kl. VI).

Wszystkie konkurencje konkursu i turnieju miały wspaniałą oprawę w postaci prezentacji multimedialnej, autorstwa Jana Kondraszuka.

Na koniec uroczystości nastąpił punkt kulminacyjny programu, długo oczekiwany przez "niektórych ..." uczniów. Pani dyrektor szkoły i pan sekretarz gminy wręczyli nagrody laureatom wszystkich konkursów, przeprowadzonych w ramach projektu. Wręczono 18 nagród rzeczowych o łącznej wartości 1165 zł (a więc było o co walczyć). Nagrody fundowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Była to nie tylko wspaniała zabawa, ale przede wszystkim lekcja ekologii, a jej cele:
- popularyzacja wiedzy przyrodniczo - ekologicznej,
- kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
- pobudzanie wrażliwości na środowisko naturalne,
- kształcenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,
- wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania,
- podsumowanie wykonania wszystkich działań z zakresu edukacji ekologicznej,
z całą pewnością zostały osiągnięte.


Ewa Kondraszuk