Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Tegoroczne Dożynki Gminy Radzyń Podlaski odbyły się w Szkole Podstawowej w Żabikowie
w dniu 6 września 2009 r.

PLON NIESIEMY, PLON W GOSPODARZA DOM

Tradycyjne polskie dożynki, są - jak powszechnie wiadomo - świętem chleba, ziarna, wszystkich płodów ziemi - owoców ciężkiej ludzkiej pracy. Świętem zwłaszcza ludzi tej pracy, a także nas wszystkich spożywających jej efekty.

Powitania zaproszonych gości dokonali gospodarze Dożynek: wójt Gminy Radzyń Podlaski Mirosław Kałuski oraz przewodniczący Rady Gminy Radzyń Podlaski Leszek Niewęgłowski.

Następnie odprawiona została msza św. koncelebrowana.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie chleba dożynkowego na ręce Wójta.

Chleba naszego z żyta dojrzałego daj nam o Panie.
Niechaj go dla nas na każdy czas nie zbraknie.
Dla polskiej ziemi swój pokój święty daj nam o Panie.
Dla naszych dzieci w stulecia niech pozostanie.

Symboliczny bochen chleba wręczyli starostowie dożynek: Ewa Bandyk i Krzysztof Matynkowski.

Główny celebrans dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych przyniesionych przed ołtarz przez delegacje poszczególnych sołectw jako owoce pracy tego roku.

Gdy zakończyła się prezentacja wieńców i programów dożynkowych wszystkich sołectw Gminy Radzyń Podlaski, licznie zgromadzona publiczność doceniła brawami trud, cierpliwość i pomysłowość wszystkich, którzy tak pięknie przygotowali atrybuty ludowego święta.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Radzyń Podlaski Mirosław Kałuski, następnie przemawiali poseł na Sejm RP Jerzy Rębek i starosta Powiatu Radzyńskiego Jerzy Kułak.

Potem byliśmy świadkami wręczenia odznaczeń resortowych osobom najbardziej zasłużonym w wypełnianiu rolniczego trudu - ludziom, którzy mozolnym wysiłkiem rąk i umysłów wznieśli się na najwyższe poziomy osiągnięć w dziedzinie upraw i hodowli.

Część artystyczna zawierała wiele atrakcyjnych popisów artystycznych. Jako pierwszy zaprezentował się z własnym wierszem sołtys wsi Zabiele Jan Sobocki.

W następnej kolejności części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe, wokalne, wokalno-instrumentalne i taneczny, pojawiły się sztuczne ognie. Wrażeń więc była cała masa.

Wystąpili: Kapela Ludowa "Podlasiacy", Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyr. Radosława Żyły, Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrowica".

Uroczystości zwieńczyła dyskoteka w rytmach zespołu "Medium", miały także miejsce imprezy towarzyszące.

Ekspozycje instytucji działających w obszarze rolnictwa i na rzecz rolnictwa: ODR, KRUS, SPOMLEK, Banki, GFN prezentowała okazałe sękacze, SP ZOZ prowadził bezpłatny pomiar ciśnienia. Odbyły się kiermasze i pokazy rękodzieła ludowego (garncarz, kowal), Było wesołe miasteczko, samochodziki, gofry, lody, baloniki, popcorn, kuce, bryczki, dmuchańce i wszystko co na ludowym festynie za stosowne uważać można. Catering ofertę konsumpcyjną zaprezentowała firma "Mierzejki". Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" organizowała konkursy, a ludzie jedli do syta, popijali z umiarem i bawili się do późnych godzin wieczornych.

Nasza szkoła już po raz drugi doznała zaszczytu współorganizacji dożynek gminnych, a imprezę poprowadził tutejszy nauczyciel, niżej podpisany...


Andrzej Kotyła