Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Rocznica Konstytucji 3 Maja