Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

MAMY BOISKO!

30 września 2008 roku miała w naszej szkole miejsce uroczystość oddania do użytku nowoczesnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. W uroczystości wziął udział wójt Mirosław Kałuski, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty Teresa Grodecka,przewodniczący rady gminy Leszek Niewęgłowski, sołtys Andrzej Opolski,wykonawca boiska - prezes Radzyńskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Mirosław Kułak, dyrektorzy innych szkół w gminie, przedstawiciele władz lokalnych oraz mieszkańcy Żabikowa.

Scenariusz uroczystości otwarcia boiska szkolnego przewidywał istotne cele wychowawcze, a wśród nich aktywności w działaniu na rzecz innych. Mini spektakl realizowany został przez Andrzeja Kotyłę w sali gimnastyczne, a przez nauczyciela Wychowania fizycznego Pawła Ślusarczyka - na terenie nowego wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Widowisko, przewidziane dla dzieci Szkoły Podstawowej w Żabikowie, rodziców, gości i nauczycieli, przedstawiało Telewizyjne Studio Sportowe. Scenografię tworzyła dekoracja związana tematycznie ze sportem. Na scenie - dwie ławki szkolne przykryte suknem, a na nich dwa mikrofony. Uroczystość szkolną rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Dyrektor szkoły Teresa Łukaszczuk powitała wszystkich zaproszonych gości, przybyłych z okazji uroczystego oddania do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Żabikowie, a w szczególności pana Mirosława Kałuskiego, wójta gminy Radzyń Podlaski i jemu oddała głos.

Wójt wyraził satysfakcję z oddania tak potrzebnego obiektu i podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Aby ustrzec uczniów ćwiczących na tym boisku od kontuzji, oraz zapewnić im i całemu gronu pedagogicznemu przychylność losu, ksiądz prefekt tutejszej z parafii MBNP w Radzyniu Podl. poświęcił obiekt. Od tej chwili będziemy spokojni o zdrowie oraz miłą i przyjazną atmosferę dla każdego kto będzie miał przyjemność przebywać na tym boisku.

Pokazy rzutów do kosza zakończyły uroczystość, którą prowadzący całość Andrzej Kotyła skomentował słowami: właśnie Pani Dyrektor Delegatury pokazała wam, jak nie należy rzucać do kosza.