Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

OSZCZĘDZAJĄ BOGACI, NAM TAKŻE SIĘ OPŁACI!

24 kwietnia 2009 roku Opiekunka Szkolnej Kasy Oszczędności, pani Barbara Jończak wręczyła upominki za systematyczne oszczędzanie członkom szkolnego SKO ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim.

Był też mini konkurs. Pytania dotyczyły SKO, BS i ogólnie znaczenia pieniądza wżyciu indywidualnego człowieka i społeczeństw na przestrzeni dziejów. Trzeba przyznać, że przek0onanie o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, nie jest dominujące wśród poglądów reprezentowanych przez żabikowską społeczność uczniowską.

Wychowawczy charakter tej imprezy skupiał się jednak na ugruntowywaniu nawyków właściwego gospodarowania zasobami pieniężnymi - choćby w wymiarze kieszonkowego. Atrakcyjność wręczanych gadżetów i mila atmosfera jak zwykle wytworzona przez organizatorkę akcji sprawiły, że efekt wychowawczy uroczystości - przynajmniej w zadowalającej części - został osiągnięty.